आमचे श्रद्धास्थान

स्व. उत्तमरावदादा पाटील
माजी खासदार
आमचे मार्गदर्शक

मा. ना. श्री. हंसराजजी अहीर
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री

मा. ना. श्री. मदन येरावार
पालकमंत्री, यवतमाळ तथा
राज्यमंत्री, ऊर्जा, सामान्य प्रशासन, पर्यटन
सार्व. बांधकाम, अन्न व औषधी, महाराष्ट्र राज्य

मा. ना. श्री. संजय राठोड
राज्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य
 

मा. श्रीमती भावनाताई गवळी
खासदार, यवतमाळ-वाशिम

मा. श्री. राजीवजी सातव
खासदार, हिंगोली

मा. श्री. मनोहररावजी नाईक
माजी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
तथा आमदार पुसद